2023-11-13

Jag har producerat en affärsplan för ett företag i deras tillväxtresa. Denna plan hanterar företagets verksamhet, organisation, produkter och marknad samt framtida strategiska val, exekvering och budget.

Affärsplanen är dokumenterad i nära samarbete med företagets ledning och fungerar som underlag för styrelsebeslut, för att stödja företagets tillväxt och strategiska mål enligt ägares visioner.

13452533 ce3d 48f8 8924 0446c9f9ed95 1

Joakim Dahl