2023-11-14

Jag har som konsult bistått ägare och styrelse med strategisk rådgivning kring ägarfrågor och verksamhetsutveckling. Genom att intervjua berörda parter och analysera utvecklingen har jag skaffat mig en gedigen förståelse för bolagets tillväxtmöjligheter.

Med stöd av kompetens och min erfarenhet samt liknande projekt har jag kunnat leverera ett presentationsmaterial som även fungerat som värdefullt beslutsunderlag till styrelsemöten.

1a4a9534 5170 4afd 89a5 85a93f5e4182 1

Joakim Dahl