Strategisk rådgivning levererad

Strategisk rådgivning levererad

Jag har som konsult bistått ägare och styrelse med strategisk rådgivning kring ägarfrågor och verksamhetsutveckling. Genom att intervjua berörda parter och analysera utvecklingen har jag skaffat mig en gedigen förståelse för bolagets tillväxtmöjligheter. Med stöd av...