Börsnotering av tillväxtbolag

Som ansvarig för processen kring bolagets börsintroduktion, ledde jag övergången från att vara ett entreprenörsdrivet tillväxtbolag till att bli en noterad aktör. I min roll arbetade jag med finansiering och business management, där jag utformade planer för att värdeutveckla bolaget. Genom kompetenshöjande och värdeskapande aktiviteter bidrog jag till både ägare och ledning, vilket främjade bolagets övergripande utveckling och tillväxt. Jag hanterade också all IR-kommunikation riktad till ägare och marknad.