Affärsplanering för börsbolag

Som affärsutvecklare ledde jag ett projekt med syfte att utarbeta en affärsplan för ett börsnoterat företag. Arbetet involverade SWOT-analys, organisationsutveckling, och presentationer inför styrelsen. Fokus låg på affärsstrategier, expansionsmöjligheter samt förslag till beslutsunderlag med stöd av business intelligence.

Resultat:
Projektet för att utveckla en affärsplan genomfördes och implementerades av den operativa organisationen. Styrelsen godkände planen, och en uppföljning utfördes av ledningsgruppen.